Místní dráha Opava -Bavorov

Místní dráha Opava - Bavorov

Tato dráha je snad odrazem prohlubující se spolupráce německy mluvících občanů na obou stranách rakousko - pruské hranice (skončila všeněmeckým válečným svazkem). Oba mocnáři - rakousko-uherský a německý císař a pruský král uzavřeli 9. ledna 1904 (č. 12 ř. z.) státní smlouvu o zřízení železničního spojení z Opavy do Bavorova (Bauerwitz). Svojí skladbou i obsahem odpovídala již dříve uvedeným smlouvám, kde pruský stát se zavázal vybudovat dráhu z výchozí stanice Bavorova až ke státní hranici a rakouská strana měla zajistit stavbu přes Kateřinky do Opavy. Trať s normálním rozchodem měla mít charakter vedlejší dráhy a k její realizaci byla ustanovena společná komise. Tarify a jízdní řád schvalovala každá státní správa pro své území. Článek XIV smlouvy určil za výměnnou stanici Opavu, jejíž vybavení, jakož i společně pojížděný úsek trati Opava - Krnov po místo odbočení měl mít stejné zařízení jako na pruských dráhách, které na celé dráze zajišťovaly provoz (čl. č. V). Tato svou provozní funkcí - především na našem státním území -celkem nedůležitá trať, přináší v záznamech o jejím vlastnictví, celkové trase a způsobu provozu řadu nepřesností. I když byla již snesena, snad v rámci historie dopravy na území města Opavy by stála znovu za podrobnější prozkoumání. Je zajímavá tím, že autor článku  jako sextán r. r. gymnázia v Ostravě v roce 1936 byl účasten tradiční exkurze do cukrovaru v Kateřinkách a rafinerie cukru v Opavě. Vystupovali a nastupovali z vlaku (místního) na zastávce Kateřinky, v našich železničních ročenkách a mapách neevidované. Dochované historické prameny uvádí, že koncese pro stavbu a provoz (lokomotivní) místní dráhy ze stanice Opava státní nádraží (západ), za spoluužívání části dráhy z Opavy do Krnova, přes Kateřinky až k říšské hranici blíže Plšti (piltsch) a vlečky z kateřinského nákladiště do nádvoří akciové společnosti opavské cukerní rafinerii, byla udělena zastupitelstvu města Opavy dne 23. března 1908, čís. 59 ř. z. Dále koncese stanovila, že pro připojení na státní pruské dráhy a pro výkon dopravy platí ustanovení státní smlouvy z r. 1904. Dráha měla být uvedena do provozu do dvou let a koncese platila na 90 roků. Není zde ani výhledově poukázáno na možnost propojení kolejí z cukrovaru na východní opavské nádraží anebo v některých textech. Nová dráha odbočila z krnovské trati za úrovňovým překřížením jaktařské ulice vpravo, po náspu objela městský park, přemostila se přes cestu do Palhance a řeku Opavu a za zastávkou Kateřinky obloukem doleva údolím plšťského potoka pokračovala ke státní hranici. Vlečka k cukrovaru se mírně otáčela vpravo. Ve speciálce z roku 1931 je u trasy dráhy označení "závodní dráha". Ročenky státních a soukromých drah uvádějí správně, že se jednalo o soukromou dráhu na území ČSR (patřila městu Opavě) v cizím státním (německém) provozu, někdy i chybně vykazovanou jako cizí dráhu na našem území. Provozní délka je shodně uváděna 7,141 km. Lze předpokládat, že provoz na našem úseku a obsluha vlečky se dělala v režii města. Zahájení dopravy je datováno dnem 2. srpna 1909.Dráha ani v letech německé okupace a rozšíření opavského městského zázemí nevykazovala velký provoz. Válečnými akcemi byly její železniční mosty ustupující německou armádou zničeny, rovněž i kateřinský cukrovar. Trať z hlediska místních přepravních potřeb a ztrátou vazeb na Polsku postoupeném území, pozbyla své opodstatnění. Nebyla proto na našem území obnovena, jen její odbočení z krnovské trati bylo využito pro nově vybudovanou vlečku národního podniku „Benzina“.

Zdroj: Leopold Grof

Hlavní partneři

Moravskoslezský kraj Ostrava SŽDC Signalbau a.s.
 OHL_ŽS  Krnovské opravny a strojírny Frýdek - Místek   Frýdlant nad Ostravicí
 PKP Cargo International  Škoda  TORAMOS  

 

Partneři

 CD KOVOobráběníVraštil  Firesta   SPHERE  carte  PROJEKTSTUDIO
 ODIS  SSTaD        

 

 

 

červen až srpen
 
Středa 10:00 - 16:00
Čtvrtek 10:00 - 16:00
Sobota 9:00 - 16:00
Neděle 9:00 - 16:00
Výpravní budova železniční stanice Ostrava střed
 
Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s.
Frýdlantská 499/5
702 00 Ostrava
GPS:    49.8290672N, 18.2829283E
 
Tel.: +420 972 765 600, +420 723 289 060